V Písku je mnoho dětských hřišť. Někteří politici se tím dokonce chlubí. Málokdo už ale mluví dál o tom, v jakém jsou stavu.

Ze svého rozpočtu na ně nevyčlenilo město Písek v roce 2022 celých 4,5 milionů korun. Poslední kompletní obnova dětských plácků proběhla mezi roky 2008 a 2011. Některá z nich jsou tudíž skoro 15 let stará, některá během té doby zmizela úplně.

V Písku je nyní 37 dětských hřišť. Ne každé ale splňuje očekávání rodičů a dětí, některé z nich by měly problémy i při bližší kontrole bezpečnosti. Jako rodič tříletých dvojčat si troufnu tvrdit, že při výstavbě hřiště nebo při jeho rekonstrukci by se mělo zohlednit hned několik zásadních faktorů. Tím prvním, kterému bychom se měli věnovat nejvíce, je bezpečnost našich maličkých. Děti jsou přece to nejcennější, co máme. Druhou věcí je lokalita, kde dané hřiště stojí nebo se má vystavět. Na posledním místě zmíním užitkovost, tedy pro koho je dané hřiště vhodné, zda ho využijí všechny věkové kategorie nebo se soustředí jen na jednu určitou.

Z tohoto pohledu je v Písku takový mix všeho možného. Z pohledu bezpečnosti je každé hřiště jiné. Jednou narazíme na komplet oplocené hřiště uprostřed sídliště, určené pravděpodobně pro všechny děti, bez rozdílu věku. Jindy najdeme oplocené pískoviště pro ty nejmenší. Na jiném místě na nás čeká zase zcela otevřené, přístupné hřiště hned vedle komunikace nebo řeky. Užitkově to taky není žádná hitparáda. Je tu několik míst, která se nazývají dětská hřiště a jsou osazena desetimetrovou lanovou pyramidou, pro rodiny s malými dětmi naprosto ne-použitelnou.

Celkově by město a technické služby měly místům, kde si hrají naše děti, věnovat rozhodně více pozornosti a více přemýšlet. Řešením přece není nefunkční či rozbitou atrakci odmontovat a už ji ničím nenahradit. Každé hřiště potřebuje pravidelnou péči a údržbu.

Písek by si zasloužil pořádnou koncepci dětských hřišť, na které by se podílely písečtí rodiče, členové osadních výborů, pedagogičtí pracovníci a odborníci z dalších oborů. To vše se ale pojí s kapitolou navýšení městského rozpočtu na dětská hřiště. Vždyť to ale děláme pro naše děti!

Samostatnou a nejsmutnější kapitolou hřišť v Písku je skatepark, který se město rozhodlo zrušit úplně bez adekvátní náhrady. A to bychom měli napravit.

Petr Soušek
zastupitel