Uplynulé volební období přineslo svým občanům období růstu a radosti, ale i nepříjemné chvíle. Bojovali jsme s koronavirem, se zdravotními problémy, existenčními riziky a uzavírkami, které nás rozdělovali od našich blízkých. Letošní rok navíc také nezačal šťastně. Hrozba blízké války na Ukrajině, období dramatického zdražování, nedostupnosti stavebního materiálu a obavy z rostoucích cen energií.

Je na místě všem občanům poděkovat. Prožíváme velmi náročné roky, které nás prověřují v mnoha ohledech. A teď, víc než kdy jindy, se ukazuje, že „město“ nejsou jen domy a ulice, úřady a mechanismy. Město jsou především lidé, kteří v něm žijí. Kterým na něm záleží, kteří se dokážou spojit a pomoci mu, pokud potřebuje. To samé ale lidé očekávají. Ochranu, spolupráci, zájem o jejich každodenní problémy. Chtějí, aby jim město naslouchalo. Je to totiž místo, kde se rozhodli žít.

Písek má úctyhodnou 780 let dlouhou historii. Byly časy zvratů a válek, časy dobré i horší. Město Písek vždy vše ustálo se ctí. I přes to se nám může zdát, že současnost je více než kdy jindy chaotická a nejistá.

Musíme reagovat na současnou situaci. Na celostátní úrovni probíhají diskuse o obřích dluzích, které minulá vláda zanechala a ta současná se s nimi snaží bojovat, i když je jasné, že díra ve státním rozpočtu je více než obří. Mnoho firem se ještě vzpamatovává z kovidových restrikcí a opatření a už se musí připravovat na příchod možné recese. Na krajské úrovni je potřeba řešit lepší dopravní napojení, kvalitní školy a dotační podporu všech jihočeských obcí.

V této době, zdá se, je ústředním tématem Písku nový plavecký bazén. Občané jsou o něm neúnavně informováni jako o nejvíce diskutovaném problému. Toto mnohaleté téma město doslova rozdělilo. Současné vedení není schopné domluvit se na postupu a nenašlo ve své většinové koalici ani dostatečný počet hlasů pro jeho výstavbu. Schvalují se a opětovně ruší možná referenda, i když je to způsob, jak se dozvědět, co chtějí právě ti, pro které se bazén staví. Většinová koalice tlačí na zcela nový, koupený projekt výstavby úplně nového bazénu, který již teď vychází na více než 500 milionů korun.

Jde o letitou ostudu města, kterou už bohužel mnoho občanů nebere vážně. Kdo by se jim divil. Tolik jednání zastupitelstva a bazén stále nikde. Situace, kterou nyní sledujeme z opozičních lavic a o které se zároveň před volbami mluví jako o problému nejdůležitějším, měla být vyřešena už dávno.

Problémy občanů, na které by mělo vedení reagovat aktuálně, se ale odehrávají každodenně. Lidé se chtějí bezpečně a rychle dostat do svých zaměstnání (bez bloudění po nezkoordinovaných uzavírkách), chtějí vyřídit věci na poště, dojet si v klidu na nákup, moci zaparkovat v blízkosti svých bytů, vyzvednout děti ze škol a školek. Chtějí otevřenou, přátelskou radnici, která se o problémy svých občanů zajímá, ví o nich a řeší je. Ví, že tito lidé zvolili své zastupitele do funkcí a je tudíž jejich povinností informovat je o svých plánech a záměrech, a to v plných souvislostech.

My Piráti chceme město přátelské k lidem, kulturně a sportovně bohaté, s širokým zapojením místních spolků, firem a živnostníků, do kterého by rádi přijížděli i pozvané světové osobnosti. Město otevřené moderním technologiím, aby ochránilo své lidi před energetickou krizí. Město, které myslí na své mladé a dává jim možnost bytové výstavby, aby je ochránilo před zdražováním a nedostupností bydlení.

Písek by měl být městem, ve kterém se jeho představitelé chovají ohleduplně, s pochopením a spravují majetek města s péčí řádného hospodáře. Město pro byznys, který vytváří kvalifikovaná a odborná, slušně placená místa pro své občany, město s důrazem na kvalitní školství, které připraví naše děti do budoucnosti. Město dopravně dostupné, zajišťující vysokou kvalitu života svých lidí, s mimořádnou péčí o životní prostředí. Otevřené cestovnímu ruchu a pečující o historickou architekturu zanechanou tu našimi předky.

Chceme město pro občany, město, které můžeme v budoucnu s hrdostí předat našim dětem.

Josef Soumar

Josef Soumar, 37 let, lídr v jihočeském Písku

„Písek je pro mě srdeční záležitost, žiji zde s rodinou a podnikám celý svůj život. Věnuji se podnikovým, osobním a veřejným rozpočtům. Ve svém povolání se specializuji na investiční poradenství, finanční plánování a služby správy a ochrany majetku, wealth management.

Ekonomice a financím se věnuji i v politice. Jsem členem zastupitelstva Jihočeského kraje, předseda hospodářského výboru a člen finančních výborů kraje i města Písku. Zaměřuji se na transparentnost veřejných výdajů, finanční plánování a skladbu rozpočtů. To byl i důvod, proč jsem se přidal k České pirátské straně, se kterou máme společný pohled právě na transparentnost, svobodu přístupu k informacím, a hlavně aplikaci inovací a digitalizace do veřejné správy 21. století.

Přináším si s sebou i řadu politických zkušeností. V Jihočeském kraji jsem navrhl, a s kolegy prosadil, rozklikávací rozpočet na úroveň jednotlivých faktur. V Písku jsem stál například u zrodu participativního rozpočtu. Podařilo se mi prosadit kamerové on-line přenosy a zároveň záznamy z jednání zastupitelstva města, které občanům přinášejí přehled o jeho správě.

Zapojení do veřejného dění mi přišlo zcela přirozené a i teď, po 8 letech, vím, že to má svůj smysl. Rád bych i nadále využíval svých zkušeností z podnikání. Důraz bych i nadále kladl na efektivitu, schopnost aktivně naslouchat a komunikovat s občany města a hlídal rozpočtovou kázeň. Nechci v přímém přenosu sledovat, jak naše město stagnuje a peníze mizí kdesi v černých dírách a podivných dotacích.“