Informace k obnovení dopravního hřiště u Sv. Václava

26. srpna 2022
Informace k obnovení dopravního hřiště u Sv. Václava

V uplynulých měsících mezi obyvateli města Písku přibývá diskuzí ohledně chátrajícího dopravního hřiště u Svatého Václava. Mnoho obyvatel, nejen z této lokality, se na mě, jako předsedu osadního výboru, obrací s dotazy, proč je hřiště zavřené. Pryč jsou ty doby, kdy bylo možné si na místě půjčit dětské kolo nebo motokáru. Dnes hřiště jen zarůstá travou a keři. Většina obyvatel města si myslí, že plochu vlastní město a jsou rozčílení, že radnice areál neprovozuje. Majitelem je ovšem soukromý subjekt, Automotoklub Stanislava Maliny, který je pobočným spolkem Autoklubu České republiky.

Písecký Automotoklub je z důvodu dlouhodobé nečinnosti a neplacení příspěvků dle svých stanov od ledna letošního roku v likvidaci. V polovině května byla ukončena možnost přihlášení věřitelů a nyní likvidace probíhá. Dle vyjádření právního oddělení Autoklubu ČR bude celý proces zdlouhavý a po jeho ukončení přejde zbylý majetek do vlastnictví Autoklubu ČR. Až poté bude možné činit další kroky a město bude moci podat návrh na odkup areálu. Nikdo ale neví, jaká bude potenciální cena, ani zda bude mít o areál zájem i jiný investor, který bude ochotný zaplatit více než město. Jisté je jen to, že stávající subjekt v likvidaci areál provozovat nebude, Autoklub ČR ho provozovat nechce a město nemůže. Objevila se i možnost, že by dopravní hřiště zůstalo v majetku Autoklubu ČR a o provoz by se staral jiný místní autoklub. Poté, co jsem se spojil s jeho předsedou, byla ovšem tato myšlenka vyvrácena z důvodu enormních nákladů na opravy.

Myslím si, že město Písek by se mělo o hřiště jednoznačně ucházet a ve vedení města i mezi ostatními zastupiteli je velký zájem o získání areálu do vlastnictví. To nedávno potvrdila i paní starostka ve svém vyjádření na oficiálním webu města. Obyvatelé od Václava, ale i další lidé z Písku, včetně škol, chtějí, aby dopravní hřiště fungovalo a dopravní výchova mohla probíhat. Ve městě dokonce existují subjekty, které chtěly dopravní výchovu a případnou rekonstrukci hřiště podpořit. Tyto společnosti městu svůj zájem nabízely, ale pak zjistily, že areál má soukromého vlastníka. Je otázka, jestli bude nabídka firem stále aktuální, pokud by se podařilo získat hřiště do majetku města.

To, zda se povede dopravní hřiště získat do vlastnictví města, dát ho do pořádku a následně provozovat, bohužel aktuálně nemáme jako zastupitelé ve svých rukách. Likvidace stávajícího subjektu bude patrně ukončena až v příštím volebním období a já pevně věřím, že i noví zastupitelé budou chtít, aby dopravní hřiště opět dělalo radost všem píseckým obyvatelům a udělají maximum proto, aby došlo k jeho obnově.

Ing. Tomáš Posekaný
předseda osadního výboru

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články