Písečtí sportovci dostanou pět milionů korun na vrcholový sport dospělých

22. srpna 2022
Písečtí sportovci dostanou pět milionů korun na vrcholový sport dospělých

S podporou patnácti zastupitelů prošel posledním jednáním zastupitelstva bod, který se týká podpory vrcholového sportu dospělých. Původní návrh byl na zastupitelstvu projednávám již v roce 2021, kdy ho předložil předseda sportovní komise Mgr. Miroslav Janovský (Jihočeši 2012), tenkrát nezískal i díky vysoké neúčasti v době Covidové potřebnou podporu. Po necelém roce ho tedy oprášili naši pirátští zastupitelé Ing. Michal Horák a Petr Soušek, kteří se oba aktivně pohybují ve sportovním prostředí.

Písek vždy byl a je sportovní městem s velkými základnami mládeže napříč sporty, které jsou v současné době dotovány ze strany města a tím se zaručuje kvalitní herní a životní příprava našich dětí, reprezentace našeho města po České republice, Evropě, ale i po světě v mládežnických kategoriích. Dotace na mládež dávají týmům každoroční jistotu finančních prostředků k výchově mládeže. Město Písek ale dlouhodobě reprezentují i dospělé sportovní celky, které se právě díky kvalitní mládeži skládají z větší části z píseckých odchovanců. Aby písecké sportovní kolektivní týmy v kategorii dospělých byly schopny navázat na kvalitní mládež je k tomu potřeba nemalých finančních prostředků, které se v současné dávají dohromady velmi těžko. Všichni jsme si vědomi růstu ceny energií, ceny pohonných hmot, které se odráží na cenách dopravců. Každý oddíl se snaží svým produktem oslovit soukromý sektor, který se v současné době trápí se stejnými problémy, a proto je úbytek peněz ze soukromého sektoru hrozbou pro všechny sportovní týmy a oddíly. Schválením a podporou toho materiálu bychom dospělému sportu dali do budoucna stejně jako mládeži jistotu části finančních prostředků, které potřebují oddíly ke svému chodu, aby byly schopny udržet si již zmíněnou návaznost mezi mládeží a dospělou složkou, což zabrání odlivu píseckých odchovanců a odchovankyň pryč z Písku, a zvýší se tím konkurence schopnost našich týmů na sportovních kolbištích. Tato investice má multiplikační efekt a každá vložená koruna se několikanásobně vrátí - zápasy s vysokou účastí sportovních fanoušků - utratí v Písku své peníze - rodiče rádi přihlásí své nadané děti - ty se dostanou do reprezentace, přitáhnout pozornost na město, které je vychovalo - zvýšení cestovního ruchu, zájmu o sport a pronájem sportovišť k tréninkovým soustředěním, což jsou další peníze vrácené do městského rozpočtu. Nejde o to naplnit oddílům jejich rozpočty, ale o to, poskytnout jim základní kámen ke stavbě ročního rozpočtu na sport dospělých, který reprezentuje naše město.

Písek tak ještě do letošního rozpočtu zapojí částku 1,65 milionů, kterou si sportovní oddíly rozdělí ještě tento rok. Pro příští rok už by měla být částka 5 milionů již v rozpočtu města na rok 2013.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články