A jak hlasovali Piráti ?

Všichni to známe.

Stojíte na zastávce nebo ve frontě na pokladnu v supermarketu a nechtěně zaslechnete hovory komentující místní dění „ .... a to jste slyšela, paní, co to tam nahoře zase vymysleli a představte si, ti zastupitelé to schválili!...“. V hospodách, kde komunální politiku probírá většinou mužská část populace, to bývá ještě horší „ .... a víš, co ti naši *** zastupitelé zase schválili, to snad není možný, co tam sedí za *** ...“.

"Právě naopak. Ze všech stran, které se na začátku volebního období deklarovaly jako opoziční, my jediní jsme zůstali tou opravdovou opozicí."

Já celkem respektuji právo občanů hodnotit a mnohdy i oprávněně kritizovat práci zastupitelů, které si zvolili a kteří, jak název napovídá, by měli zastupovat jejich zájmy směrem ke státní správě ve věcech komunálních. Nicméně mě občas zamrzí vnímání těchto zastupitelů jako jakéhosi homogenního celku, protože tak tomu rozhodně není. Proto jsou volby o různých subjektech s různými programy a představami o směřování našeho města a proto nikdy zastupitelstvo, které vznikne, nemůže být jednolitý útvar. Právě tato skutečnost účastníkům výše naznačených rozhovorů uniká hned pár měsíců po volbách. Zrovna naše Pirátská strana málokdy hlasovala s většinou.

Právě naopak. Ze všech stran, které se na začátku volebního období deklarovaly jako opoziční, my jediní jsme zůstali tou opravdovou opozicí upozorňující na veškeré nedostatky, které se v materiálech na zastupitelstvo objevily, po celé volební období. Vždy jsme věcně argumentovali a podrobně vysvětlovali, proč v dané kauze hlasujeme tak, jak hlasujeme. To, že i přes mnohdy evidentní přesvědčivost našich důkazů jsme byli většinou přehlasováni, je záležitost místní politické kultury a svědomí jednotlivých zastupitelů.

Díky tomu, že se nám podařilo hned v úvodu volebního období prosadit videozáznamy, si mohou zájemci zpětně dohledat naše vystoupení a reakce na vše, co se za tyto čtyři roky v zastupitelstvu probíralo. Každý se může přesvědčit, že my nelžeme a že neslibujeme nesplnitelné, každý se může na vlastní oči podívat, že jsme se vždy drželi racionálních faktů a prokazatelných důkazů. Takže my můžeme voličům slíbit, že budeme v tomto trendu nadále pokračovat. Od toho nejprostšího prodeje pár metrů čtverečních pozemku na garáž až po nešťastnou kauzu bazén byl u nás vždy na prvním místě zájem občanů a prospěch města, ve kterém žijeme.

Již osm let, co se pohybujeme v místní komunální politice, pořádáme „sdílené neděle“, což jsou schůzky v neděli, která předchází čtvrtečnímu zastupitelstvu. Jsou to večery, kde se připravujeme bod po bodu na program daného zastupitelstva. Sdílenou nedělí tyto schůzky nazýváme proto, že na ně může přijít kdokoliv a my mu naše názory ochotně a otevřeně vysvětlíme a díky tomu můžeme debatovat a ledacos si vysvětlit. Piráti jsou transparentní a otevření a nemají co skrývat.

Michal Horák 2

Je asi naivní si myslet, že se dá v tomto prostředí klasickému politikaření uniknout. Bohužel, v tomto státě se tento styl dostal v devadesátých letech pod kůži většině veřejných představitelů, stal se jakousi normou a jen velmi těžko se ho budeme zbavovat.

My jako progresivní strana jsme to zkusili změnit ihned po minulých volbách a navrhli jsme nehrát si na koalici a opozici, což logicky znamenalo poměrné zastoupení v městských orgánech, hlavně radě města. Se zlou jsme se potázali a nezbylo nám než zavedené pořádky nesmiřitelného boje mezi koalicí a opozicí respektovat a bohužel hlavně se jim přizpůsobit. Pokud letos uspějeme, tak už to zkoušet nebudeme, jsme vyléčeni a zbaveni iluzí. Nicméně můžeme slíbit, že pokud budeme k nějakému politikaření dotlačeni, tak vždy budeme úzkostlivě dbát na to, aby to nebyla hra za hranou etického kodexu naší strany a hlavně za hranou obyčejné lidské slušnosti.

Vážení spoluobčané 23. a 24. 9. 2022 budete rozhodovat o budoucnosti našeho města na další čtyři roky. Je to volba zodpovědná a nelehká, protože orientovat se v záměrech a slibech jednotlivých subjektů není jednoduché. Žijeme ve složité a těžké době a naděje na zlepšení mezinárodní i celostátní situace není zrovna optimistická. O to těžší je zvolit někoho, kdo dokáže, aby naše město proplulo všemi úskalími této doby s co nejmenšími šrámy.

Piráti se kormidla našeho města nebojí, je na vás jestli jim ho svěříte. Na závěr mi dovolte malou prosbu. Až zas uslyšíte někoho láteřit, co to zase jako „to zastupitelstvo“ provedlo, zeptejte se toho dotyčného „ A jak hlasovali Piráti?“.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články